top of page

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กาฬสินธุ์

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท ประมวลไทร์ เซอร์วิส-กาฬสินธุ์)

20/4 ถนนบายพาสทุ่งมนตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 46000
Tel: 043-822-011  Fax: 043-815-626

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮียบหงวนมิลเลอร์#(ศูนย์บริการ กาฬสินธุ์)

99 ถนนบายพาส-สงเปลือยอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 46000
Tel: 043-812-888  Fax: 043-812-999

ขอนแก่น

บริษัท บีควิก จำกัด#(ศูนย์บริการ เซ็นทรัล ขอนแก่น)

99 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น  ขอนแก่น    40000
Tel: 043001402-3  Fax: 043001403

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P-L, T นิยมออโต้ไทร์เซนเตอร์ ขอนแก่น)

288 หมู่ที่ 12  ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง ขอนแก่น  40000
Tel: 043-262-277,282  Fax: 043-262-876

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด#(ศูนย์บริการ S-T อำเภอเมืองขอนแก่น สนญ.)

359/2 ถนนมิตรภาพตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น 40000
Tel: 0-4322-5700-11  Fax: 0-4322-2209

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด#(ศูนย์บริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

3/21 หมู่ที่14 ถนนมิตรภาพตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น 40000
Tel: 043245857-8  Fax: 043243700

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด#(ศูนย์บริการ ศรีจันทร์)

175/10 หมู่ที่ 6 ถนนศรีจันทร์ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น 40000
Tel: 043-271333  Fax: 043-226947

บริษัท ชีวินอีซูซุ จำกัด#(ศูนย์บริการ ชุมแพ สนญ.)

333 หมู่ที่ 10 ถนนมะลิวัลย์ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพขอนแก่น 40130
Tel: 043-311313,0433  Fax: 043-311095

บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด#(ศูนย์บริการ ขอนแก่น สนญ.)

359/888 หมู่ที่17 ถนนมิตรภาพตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น 40000
Tel: 043333444  Fax: 043365400

บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด#(ศูนย์บริการ หนองไผ่)

888 หมู่ที่ 24 ถนนมิตรภาพตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น 40000
Tel: 043-347-444  Fax: 043-348-843

บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด#(ศูนย์บริการ หนองเรือ)

24 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น 40210
Tel: 043-294-678  Fax: 043-294-789

บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด#(ศูนย์บริการ สาขาพล)

111 ถนนมิตรภาพตำบลเมืองพล อำเภอพลขอนแก่น 40120
Tel: 043415555  Fax: 043418080

บริษัท นิยมออโต้ไทร์เซนเตอร์ จำกัด#(ศูนย์บริการ L , T ถนนมิตรภาพ ขอนแก่น)

288 หมู่ 12 ถนนมิตรภาพตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น 40000
Tel: 043-262-277,282  Fax: 043-262-876

บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ แม็คโคร ขอนแก่น-5000101CR0001)

373 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น 40000
Tel: 043-325210  Fax: 043-325211

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท ขอนแก่น อาณาจักรยางยนต์-ขอนแก่น)

148/6 ถนนมะลิวัลย์อำเภอเมืองขอนแก่น 40000
Tel: 043-245-630-1  Fax: 043-242-874

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P-L, T นิยมออโต้ไทร์เซนเตอร์ ขอนแก่น)

288 หมู่ที่12 ถนนมิตรภาพตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น 40000
Tel: 043-262-277,282  Fax: 043-262-876

บริษัท บีควิก จำกัด#(ศูนย์บริการ เซ็นทรัล ขอนแก่น)

99 ถนนศรีจันทร์ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่นขอนแก่น 40000
Tel: 043001402-3  Fax: 043001403

บริษัท ราชามอเตอร์ขอนแก่น จำกัด#(ศูนย์บริการ ถนนมิตรภาพ สนญ.)

3/3-7 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น 40000
Tel: 0-4324-1800  Fax: 0-4334-7844

บริษัท ราชามอเตอร์ขอนแก่น จำกัด#(ศูนย์บริการ สาขา 1 โลตัส)

267/11 หมู่ 12 ถนนมิตรภาพตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น 40000
Tel: 043-228-399  Fax: 043-325-773

บริษัท สยามนิสสัน ขอนแก่น จำกัด#(ศูนย์บริการ อำเภอเมือง สนญ.)

119/49 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น 40000
Tel: 043348781-90  Fax: 043348790

ชัยภูมิ

บริษัท ตังปักโคราช จำกัด(สาขาชัยภูมิ)#(ศูนย์บริการ ชัยภูมิ)

318 หมู่ที่ 1ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ 36000
Tel: 044-836-885  Fax: 044-821-489

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท สำราญการยาง-ชัยภูมิ)

9 หมู่ที่ 11 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้วตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิชัยภูมิ 36000
Tel: 044-835-688  Fax: 044-836-970

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าชัยภูมิ(ยนตรการ) ผู้จำหน่ายโตโยต้า #(ศูนย์บริการ ชัยภูมิ)

195/1 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้วตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ 36000
Tel: 0-4483-7094-6  Fax: 0-4483-7097

นครพนม

บริษัท โตโยต้านครพนม(1992) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด#( ศูนย์บริการ นครพนม)

206 ถนนนิตโยตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม 48000
Tel: 0-4251-5334  Fax: 0-4251-1452

บริษัท อีซูซุนครพนม จำกัด#( ศูนย์บริการ นครพนม)

383 ถนนนิตโยตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม 48000
Tel: 042-513-834  Fax: 042-513-835

นครราชสีมา

บริษัท ค็อกพิทโคราชยางยนต์ จำกัด#(ศูนย์บริการ L , S นครราชสีมา)

719/5 ถนนมิตรภาพตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมานครราชสีมา 30000
Tel: 044-282-613  Fax: 044-282-593

บริษัท เชิดชัยคาร์ส จำกัด (สาขาปากช่อง)#(ศูนย์บริการ ปากช่อง)

288/3 ถนนมิตรภาพตำบลปากช่อง อำเภอปากช่องนครราชสีมา 30130
Tel: 044-280-501-2  Fax: 044-280-503

บริษัท เชิดชัยคาร์ส จำกัด#(ศูนย์บริการ สาขา1 สนญ.)

553/9 ถนนมิตรภาพตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา 30000
Tel: 044262464-6  Fax: 044252525

บริษัท เชิดชัยคาร์ส จำกัด#(ศูนย์บริการ สาขา2)

2268 ถนนมิตรภาพตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมานครราชสีมา 30000
Tel: 044-354-289  Fax: 044-240-688

บริษัท ตังปักโคราช จำกัด#(ศูนย์บริการ S-T อำเภอเมือง สนญ.)

695/2 ถนนมิตรภาพอำเภอเมืองนครราชสีมา 30000
Tel: 0-4423-0881-4  Fax: 0-4426-1806

บริษัท ตังปักโคราช จำกัด#(ศูนย์บริการ โชคชัย)

8 หมู่ที่13 ถนนโชคชัย-ปักธงชัยตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัยนครราชสีมา 30190
Tel: 044491881-4  Fax: 044491885

บริษัท โตโยต้าทองรวยสีมา จำกัด#(ศูนย์บริการ บัวใหญ่)

122 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพตำบลโพนทอง อำเภอสีดานครราชสีมา 30430
Tel: 044-329-264-5  Fax: 044-329-378

บริษัท โตโยต้าทองรวยสีมา จำกัด#(ศูนย์บริการ อำเภอเมือง สนญ.)

283 หมู่ที่ 2ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา 30000
Tel: 044-276-164-5  Fax: 044-296698

บริษัท โตโยต้าไทยเย็น จำกัด สาขาปากช่อง#(ศูนย์บริการ ปากช่อง)

875 ถนนมิตรภาพอำเภอปากช่องนครราชสีมา 30130
Tel: 0-4431-1312  Fax: 0-44311-312

บริษัท โตโยต้าไทยเย็น จำกัด สาขาสีคิ้ว#(ศูนย์บริการ สีคิ้ว)

216 หมู่ที่1 ถนนมิตรภาพตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้วนครราชสีมา 30140
Tel: 0 4441 1595  Fax: 0 4441 1595*7

บริษัท โตโยต้าไทยเย็น จำกัด#(ศูนย์บริการ อำเภอเมือง สนญ.)

699 ถนนมิตรภาพตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา 30000
Tel: 0-4425-2080-1  Fax: 0-4425-2160

บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ แม็คโคร นครราชสีมา-5000101CR0001)

523/1 ถนนมิตรภาพ-หนองคายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา 30000
Tel: 0-4429-5329  Fax: 0-4429-5330

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท โคราชยางยนต์-อำเภอเมือง นครราชสีมา)

719/5 ถนนมิตรภาพตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมานครราชสีมา 30000
Tel: 044-257-024  Fax: 044-257-024

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท เจพีที-นครราชสีมา)

153/1 หมู่ที่ 10ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่องนครราชสีมา 30130
Tel: 044-328-688-9  Fax: 044-328-698

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท ราชสีมาศูนย์ล้อ-มิตรภาพ)

901/1-3 ถนนมิตรภาพตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมานครราชสีมา 30000
Tel: 044-261-844  Fax: 044-253-521

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท ออโต้ไทร์เซอร์วิส-อำเภอเมือง นครราช

2838 ถนนมิตรภาพตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมานครราชสีมา 30000
Tel: 044-282-613  Fax: 044-282-593

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P-L, T ราชสีมาศูนย์ล้อ เซอร์วิส นครราชสีมา)

901/1-3 ถนนมิตรภาพตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมานครราชสีมา 30000
Tel: 044243197  Fax: 044253521

บริษัท บีควิก จำกัด#(ศูนย์บริการ ปตท. ใกล้เดอะมอลล์ นครราชสีมา)

1202/4 ถนนมิตรภาพตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา 30000
Tel: 044-261-173-4  Fax: 044-261-173-4

บริษัท สยามนิสสัน นครราชสีมา จำกัด#(ศูนย์บริการ นครราชสีมา)

1196,1198-1200 ถนนมิตรภาพตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา 30000
Tel: 044-253-678  Fax: 044-258-334

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ยนต์ (ปากช่อง)#(ศูนย์บริการ P-L ปากช่อง)

99/9 ถนนมิตรภาพตำบลปากช่อง อำเภอปากช่องนครราชสีมา 30130
Tel: 044280196-7  Fax: 044313278

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ยนต์#(ศูนย์บริการ P-L อำเภอเมือง สนญ.)

976 ถนนมิตรภาพตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา 30000
Tel: 044230527-8  Fax: 044252583

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ยนต์#(ศูนย์บริการ P-L, S-T สามแยกปักธงชัย)

2842/12 ถนนมิตรภาพตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา 30000
Tel: 044281777  Fax: 044351934

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าโคราช(1988) #(ศูนย์บริการ โคกกรวด)

115 หมู่ที่ 6 ถนนมิตรภาพตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา 30280
Tel: 0-4429-1110-1  Fax: 0-4429-1109

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าโคราช(1988)#(ศูนย์บริการ โชคชัย)

270 หมู่ที่ 13 ถนนโชคชัย-สีคิ้วอำเภอโชคชัยนครราชสีมา 30190
Tel: 0-4449-1198  Fax: 0-4449-1205

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าโคราช(1988)#(ศูนย์บริการ ด่านขุนทด)

345 หมู่ที่ 7 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทดนครราชสีมา 30210
Tel: 0-4438-9010  Fax: 044-389-992

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าโคราช(1988)#(ศูนย์บริการ บายพาส)

333 หมู่ที่2ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา 30310
Tel: 044294444  Fax: 044324015

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าโคราช(1988)#(ศูนย์บริการ พิมาย)

238 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมา 30420
Tel: 044-201-071-3  Fax: 044-201-210

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าโคราช(1988)#(ศูนย์บริการ อำเภอเมือง สนญ.)

399/1 ถนนมิตรภาพหนองคายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา 30000
Tel: 044270258-65  Fax: 044245870

บริษัท อริยะมอเตอร์(นครศรีธรรมราช) จำกัด#(ศูนย์บริการ นครศรีธรรมราช)

61/1 หมู่บ้านปากพูน 5 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 80000
Tel: 075-312-930-5  Fax: 075-312-936

บุรีรัมย์

บริษัท โตโยต้านางรอง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด#(ศูนย์บริการ นางรอง-บุรีรัมย์ สนญ.)

222/16 ถนนโชคชัย-เดชอุดมอำเภอนางรองบุรีรัมย์ 31100
Tel: 044631367  Fax: 044631367

บริษัท โตโยต้านางรอง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด#(ศูนย์บริการ พุทไธสง)

89 หมู่ที่5ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสงบุรีรัมย์ 31120
Tel: 044689300  Fax: 044689300

บริษัท โตโยต้านางรอง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด#(ศูนย์บริการ ลำปลายมาศ)

65-66 หมู่ที่5ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศบุรีรัมย์ 31130
Tel: 044660457-9  Fax: 044660457-9

บริษัท โตโยต้าบุรีรัมย์ จำกัด#(ศูนย์บริการ บุรีรัมย์)

140 หมู่10 ถนนบุรีรัมย์-นางรองตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์ 31000
Tel: 044-690100  Fax: 044-690001

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท บุรีรัมย์เสรียางยนต์-บุรีรัมย์)

64 หมู่ที่ 9ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์ 31000
Tel: 044-611-566  Fax: 044-621-411

บริษัท เอ.วี.บุรีรัมย์ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด#(ศูนย์บริการ บุรีรัมย์)

65 หมู่ที่ 9 ถนนบุรีรัมย์-นางรองตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 31000
Tel: 0-4462-0934-6  Fax: 0-44620925

ร้านทวีกลการ#(ศูนย์บริการ บุรีรัมย์)

35/13-14 ถนนธานีอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 31000
Tel: 0-4461-1239  Fax: 0-4460-1778

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์เสรียางยนต์#(ศูนย์บริการ L , S ค็อกพิท บุรีรัมย์)

64 หมู่ 9 ถนนรอบเมืองตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 31000
Tel: 044-621-411-2  Fax: 044-621-411

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง#(ศูนย์บริการ บุรีรัมย์)

365 หมู่ที่3 ถนนจิระตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์ 31000
Tel: 044-611-097  Fax: 044-618895

มหาสารคาม

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด#(ศูนย์บริการ มหาสารคาม)

204 ถนนผดุงวิถีตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม 44000
Tel: 043722410/71132  Fax: 043722411

บริษัท โตโยต้ามหาสารคาม(1992) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด#(ศูนย์บริการ พยัคฆภูมิพิสัย)

99 ถนนนิวซีแลนด์อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม 44110
Tel: 0-4379-1128  Fax: 0-4379-1131

บริษัท โตโยต้ามหาสารคาม(1992) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด#(ศูนย์บริการ อำเภอเมือง สนญ.)

95-99 ถนนแจ้งสนิทตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม 44000
Tel: 0-4371-1424, 71  Fax: 0-4372-3007

บริษัท โตโยต้ามุกดาหาร(1993) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด#(ศูนย์บริการ มุกดาหาร)

39 ถนนชยางกูรตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร 49000
Tel: 0-4261-1670  Fax: 0-4263-0765

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท สารคามผ้าเบรค-มหาสารคาม)

329 ถนนผดุงวิถีตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม 44000
Tel: 043-244-083  Fax: 043-711-774

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สารคามผ้าเบรคยางยนต์#(ศูนย์บริการ L , S ค็อกพิท มหาสารคาม)

329 ถนนผดุงวิถีตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม 44000
Tel: 043711774  Fax: 043721244

มุกดาหาร

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคอิสาณอุบล(ตังปัก)#(ศูนย์บริการ มุกดาหาร)

66/1 ถนนชยางกูรอำเภอเมืองมุกดาหาร 49000
Tel: 0-42612678  Fax: 0-4263-1606

ยโสธร

บริษัท โตโยต้ายโสธร จำกัด#(ศูนย์บริการ ยโสธร)

82 หมู่ที่ 3 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร 35000
Tel: 0-4571-2498  Fax: 0-4572-4658

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท ศรีอรุณยางยนต์-ยโสธร)

467-469 ถนนแจ้งสนิทตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร 35000
Tel: 045-711-688  Fax: 045-715-021

ศรีอรุณยางยนต์#(ศูนย์บริการ L , S ค็อกพิท ยโสธร)

467-469 ถนนแจ้งสนิทตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดยโสธร 35000
Tel: 045-711-688  Fax: 045-715-021

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคอิสาณอุบล(ตังปัก)#(ศูนย์บริการ ยโสธร)

241-242 หมู่ที่ 7 ถนนแจ้งสนิทตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร 35000
Tel: 0-4571-2088  Fax: 0-4572-2044

ร้อยเอ็ด

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด(สาขาร้อยเอ็ด)#(ศูนย์บริการ ร้อยเอ็ด)

266 หมู่ที่ 16 ถนนแจ้งสนิทตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 45000
Tel: 043511797-8  Fax: 043512618

บริษัท ชิตทรงสวัสดิ์ ออโต้ เซลส์ จำกัด#( เทวาภิบาล ร้อยเอ็ด สนญ.)

129 ถนนเทวาภิบาลตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 45000
Tel: 043525525  Fax: 043514217

บริษัท ชิตทรงสวัสดิ์ ออโต้ เซลส์ จำกัด#(ศูนย์บริการ L, S ค็อกพิท ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด)

333 หมู่ที่ 11ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 45000
Tel: 043516088-9  Fax: 043511340

บริษัท โตโยต้าร้อยเอ็ด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด#(ศูนย์บริการ เสลภูมิ)

88 หมู่ที่ 6 ถนนแจ้งสนิทตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิร้อยเอ็ด 45120
Tel: 0-4355-1523-4  Fax: 043-550-102

บริษัท โตโยต้าร้อยเอ็ด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด#(ศูนย์บริการ อำเภอเมือง สนญ.)

75/1-2 ถนนเทวาภิบาลตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 45000
Tel: 0-4352-5510-4  Fax: 0-4351-2602

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท ชิตทรงสวัสดิ์-ร้อยเอ็ด)

129 ถนนเทวาภิบาลตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 45000
Tel: 043-516-088-9  Fax: 043-511-340

บริษัท ร้อยเอ็ดมิตซู จำกัด#(ศูนย์บริการ อำเภอเมือง สนญ.)

333 หมู่ที่ 16 ถนนแจ้งสนิทตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 45000
Tel: 043-525-421-2  Fax: 043-624-190

ศรีสะเกษ

บริษัท โตโยต้าศรีสะเกษ(1993) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด#(ศูนย์บริการ กันทรลักษณ์)

458 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษณ์ศรีสะเกษ 33110
Tel: 0-4566-1172  Fax: 0-4566-1856

บริษัท โตโยต้าศรีสะเกษ(1993) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด#(ศูนย์บริการ อำเภอเมือง สนญ.)

190/10 ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ 33000
Tel: 0-4561-2226  Fax: 0-4561-4293

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท โค้วทองอยู่สะพานขาว ศรีสะเกษ)

60/1 หมู่ 11ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ 33000
Tel: 045-616-453  Fax: 045-616-453

บริษัท อีซูซุตังปักศรีสะเกษ จำกัด สาขากันทรลักษ์#(ศูนย์บริการ กันทรลักษ์)

9 หมู่ที่ 4 ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ศรีสะเกษ 33110
Tel: 045-663-315-9  Fax: 045-663-319

บริษัท อีซูซุตังปักศรีสะเกษ จำกัด#(ศูนย์บริการ อำเภอเมือง สนญ.)

2/15 ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ตำบลในเมือง อำเภอเมืองศรีสะเกษ 33000
Tel: 045611126-7  Fax: 045612046

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค็อกพิทโค้วทองอยู่สะพานขาว#(ศูนย์บริการ L , S ค็อกพิท อำเภอเมือง ศรีสะเกษ)

60/1 หมู่ 11ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ 33000
Tel: 045-616-453  Fax: 045-616-453

สกลนคร

บริษัท โตโยต้าสกลนคร(1992) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด สาขาพังโคน#(ศูนย์บริการ พังโคน)

434 หมู่ที่ 8 ถนนนิตโยอำเภอพังโคนสกลนคร 47160
Tel: 0-4273-4412-14  Fax: 0-4273-4415

บริษัท โตโยต้าสกลนคร(1992) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด สาขาสว่างแดนดิน#(ศูนย์บริการ สว่างแดนดิน)

652 หมู่ที่ 1 ถนนนิตโยตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดินสกลนคร 47110
Tel: 0-4272-1811-4  Fax: 042-721815

บริษัท โตโยต้าสกลนคร(1992) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด#(ศูนย์บริการ อำเภอเมือง สนญ.)

333 หมู่ที่ 2 ถนนนิตโย บ้านหนองบัวใหญ่ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนครสกลนคร 47000
Tel: 0-4271-1115  Fax: 0-4271-7135

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท สกลธนิตย์ -สกลนคร)

13/1 หมู่ที่ 13 ถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร 47000
Tel: 042-972-168  Fax: 042-972-169

ร้าน ส.การยาง#(ศูนย์บริการ สกลนคร)

1582/2 ถนนรัฐพัฒนาตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนครสกลนคร 47000
Tel: 042-711565  Fax: 042-711565

บริษัท สมศักดิ์ พานทอง จำกัด

222 ถนนรัฐพัฒนาตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร 47000
Tel: 042-711-702  Fax: 042-713-073

สุรินทร์

บริษัท โตโยต้าสุรินทร์(1991) จำกัด#(ศูนย์บริการ สังขะ)

259 ถนนโล่สุวรรณตำบลสังขะ อำเภอสังขะสุรินทร์ 32150
Tel: 044-571313-4  Fax: 044-571315

บริษัท โตโยต้าสุรินทร์(1991) จำกัด#(ศูนย์บริการ อำเภอเมือง สนญ.)

370-378 ถนนปัทมานนท์ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ 32000
Tel: 044-710-555  Fax: 044-710-500

บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ แม็คโคร สุรินทร์-5000101CR0001)

4/4 ถนนหลักเมืองตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ 32000
Tel: 044531748  Fax: 044531749

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท ธีราวุธยางยนต์-สุรินทร์)

426 หมู่ที่ 19ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์สุรินทร์ 32000
Tel: 044-531-838-9  Fax: 044-531-839

บริษัท เอ.วี.คาร์ส์ (สุรินทร์) จำกัด#(ศูนย์บริการ สุรินทร์ สนญ.)

274 หมู่ที่ 1 ถนนปัทมานนท์ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ 32000
Tel: 044-514-075-8  Fax: 044-512-644

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บำรุงยนต์#(ศูนย์บริการ สุรินทร์)

262 หมู่ที่1 ถนนปัทมานนท์ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ 32000
Tel: 044713882-5  Fax: 044713889

หนองคาย

บริษัท เค.เอส.อีเกิ้ลสโตร์ จำกัด#(ศูนย์บริการ หนองคาย)

444/4 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย 43000
Tel: 042-465-800,888  Fax: 042-465-800

บริษัท โตโยต้าหนองคาย ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด#(ศูนย์บริการ หนองคาย)

444 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย 43000
Tel: 042-990-771-80  Fax: 042990777*123

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮียบหงวนมิลเลอร์#(ศูนย์บริการ หนองคาย)

111-111/1 ถนนมิตรภาพตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย 43000
Tel: 042-423-535  Fax: 042-464-997

หนองบัวลำภู

บริษัท โตโยต้าหนองบัวลำภู จำกัด#(ศูนย์บริการ อำเภอเมือง สนญ.)

333 หมู่ที่ 10 ถนนหนองบัวลำภู-อุดรตำบลลำภู อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 39000
Tel: 042-313000-4  Fax: 042-312-333

บริษัท อีซูซุหนองบัวลำภู จำกัด#(ศูนย์บริการ หนองบัวลำภู)

338 หมู่ที่ 10ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 39000
Tel: 042-312-500  Fax: 042-312-500

อำนาจเจริญ

บริษัท โตโยต้าอำนาจเจริญ จำกัด#(ศูนย์บริการ อำนาจเจริญ)

13 หมู่ 19 ถนนชยางกูรตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 37000
Tel: 0-4527-0510-1  Fax: 0-45511066

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคอิสาณอุบล(ตังปัก)#(ศูนย์บริการ อำนาจเจริญ)

728 หมู่ที่ 8 ถนนชยางกูรตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 37000
Tel: 045511134/27048  Fax: 045511134

อุดรธานี

บริษัท โตโยต้าอุดรธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด#(ศูนย์บริการ อำเภอเมือง สนญ.)

77 หมู่ที่ 7 ถนนทหารตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี 41000
Tel: 0-4234-2007-18  Fax: 042342222 ต่อ 126

บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ แม็คโคร อุดรธานี-5000101CR0001)

207/6 หมู่ที่ 14 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี 41000
Tel: 0-4232-3361  Fax: 0-4232-3362

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท อุดรเบสท์ไทร์-อุดรธานี)

120 ถนนอุดรดุษฎีตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี 41000
Tel: 042-221-416  Fax: 042-222-155

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P-L, T ยางบุญกิจ อิมปอร์ต อุดรธานี)

317/1 หมู่ที่ 4 ถนนอุดรขอนแก่นตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี 41000
Tel: 042292271-9  Fax: 042292280

บริษัท ยางบุญกิจ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด#(ศูนย์บริการ S อุดรธานี)

317/1หมู่ที่4 ถนนอุดรขอนแก่นตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี 41000
Tel: 042292271-9  Fax: 042292280

บริษัท อุดรเบสท์ไทร์ จำกัด#(ศูนย์บริการ L,S ค็อกพิท อุดรธานี)

120 ถนนอุดรดุษฎีตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี 41000
Tel: 042222155/22141  Fax: 042221512

 

บริษัท เฮียบหงวน อีซูซุเซลส์ จำกัด#(ศูนย์บริการ S-T อุดรธานี)

444/4 หมู่ที่4 ถนนมิตรภาพตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี 41000
Tel: 042211111  Fax: 042211555

อุบลราชธานี

บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด#(ศูนย์บริการ อุบลราชธานี)

99 ถนนชยางกูรตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี 34000
Tel: 045313999#310  Fax: 045316333

บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ แม็คโคร อุบลราชธานี-5000101CR0001)

333/1 หมู่ที่ 15 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี 34000
Tel: 045-281692  Fax: 045-281693

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท ชยางกูร-อำเภอเมือง อุบลราชธานี)

494 ถนนชยางกูรตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี 34000
Tel: 045-316-197-8  Fax: 045-316-198

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P-L, T อุบลวิบูลย์ อุบลราชธานี)

58-64 ถนนแจ้งสนิทตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี 34000
Tel: 045285657  Fax: 045243374

 

บริษัท อีซูซุตังปักบริการ จำกัด#(ศูนย์บริการ วารินชำราบ)

189 หมู่ที่ 2 ถนนเลี่ยงเมืองตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบอุบลราชธานี 34190
Tel: 045-323-222-8  Fax: 045-323-230

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าอุบลราชธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า#(ศูนย์บริการ เดชอุดม)

353 หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดมอุบลราชธานี 34160
Tel: 045-361-305  Fax: 045-361-588

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าอุบลราชธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า#(ศูนย์บริการ อำเภอเมือง สนญ.)

155-165 ถนนชยางกูรตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี 34000
Tel: 0-4526-1856-61  Fax: 045 244057

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคอิสาณอุบล(ตังปัก)#(ศูนย์บริการ S-T อำเภอเมือง สนญ.)

464 ถนนชยางกูรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 34000
Tel: 0-4531-3377-9  Fax: 0-4531-3380

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลหล่อยาง#(ศูนย์บริการ ชยางกูร)

472/2 ถ.ชยางกูรตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel: 045-313405-7  Fax: 045-312-511

 

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท อุบลวิบูลย์-เลี่ยงเมือง อุบลราชธานี

129-129/1 ถนนเลี่ยงเมืองตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี 54000
Tel: 045-285657  Fax: 045-281-581

เลย

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด (สาขาเลย)#(ศูนย์บริการ เลย)

82/4 ถนนมะลิวัลย์ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย 42000
Tel: 0-4283-3391-6  Fax: 0-4283-3759

 

บริษัท โตโยต้าเมืองเลย จำกัด#(ศูนย์บริการ เลย)

88 หมู่ที่ 10 ถนนมลิวรรณตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย 42000
Tel: 0-4281-2182  Fax: 0-4281-2315

 

บริษัท มิตซูเลย จำกัด#(ศูนย์บริการ อำเภอเมือง สนญ.)

444 หมู่ 10 ถนนมลิวรรณตำบลนาอาน อำเภอเมืองจังหวัดเลย 42000
Tel: 042-812-338  Fax: 042-812-1000

Please reload

bottom of page