top of page

Service Advisor

TH | EN

บริการของเราครบทุกด้านด้วยแนวคิดใหม่ “ง่ายๆ สบายๆ”

ด้วยประสบการณ์ อันยาวนานของการเป็นผู้นำอันดับ1 ผู้ริเริ่มนำเอาการบริการลิสซิ่งด้วยรูปแบบการเช่าระยะเวลา 2-5 ปี  ทำให้เราเข้าใจลูกค้าเป็นอย่างดีและจากประสบการณ์ของเรา จะทำให้ท่านหมดปัญหาทุกอย่างที่เกี่ยวกับการใช้รถ และลดภาระกว่าเดิมมากมาย  ภัทรลิสซิ่งพร้อมเติบโตเคียงข้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของคุณ ด้วยบริการด้านลิสซิ่งพาหนะ และบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างเหนือชั้นได้มาตรฐานอย่างมืออาชีพ

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการของเรา
 • ง่าย..ในการมีรถยนต์ใหม่ใช้งานอยู่เสมอ เปลี่ยนรถใหม่ตามอายุสัญญา 2-5 ปี

 • ง่าย..จากการใช้เงินน้อยกว่าในการออกรวมถึงค่างวดต่อเดือนต่ำและคงที่

 • สบาย...ปราศจากความเสี่ยงที่เกิดจากราคารถที่ตกลงตามอายุงาน

 • สบาย..ด้วยบริการผู้ใช้รถยนต์ครบวงจรด้วยระบบมาตฐานสูง 

 • สบาย..รถใช้งานระยะสั้น รายวัน รายเดือน  ราคาอยู่ในประหยัด

บริการที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าของเรา
 • บริการรถยนต์เช่าสำหรับผู้บริหาร รถยนต์ประจำตำแหน่ง  รถยนต์ส่วนกลางประจำสำนักงาน  และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์

 • บริการรถเช่าระยะสั้น รายวัน รายเดือน ราคาประหยัด

 • ทั้งองค์กร และบุคคลทั่วไป

บริการผู้ใช้รถยนต์ครบด้วยระบบมาตฐานสูง ดูแลให้ท่านอุ่นใจ
 • ศูนย์บริการ Call Center และ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง

 • ศูนย์บริการรถยนต์รองรับทั่วประเทศมากกว่า 1,000 แห่ง

 • มีรถยนต์สำรองรถไว้ให้ท่านใช้งานเมื่อรถที่ใช้ระจำไม่สามารถใช้งานได้

 • จัดส่งให้ป้ายภาษีรถประจำปี และประกันภัยประเภท1 ตลอดอายุสัญญาเช่า

บริการเช่ารถใช้งานของเราง่ายนิดเดียว

หากท่านต้องการมีรถไว้ใช้งานแบบใหม่สดเสมอแล้วทุกอย่าง มีแต่ความสบาย เพียงติดต่อทาง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะ

กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าภัทรลิสซิ่งได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์. 0-2290-7575 กด 2

อีเมล์: cscenter@pl.co.th
 

bottom of page