กรุงเทพมหานคร

เขตจตุจักร

บริษัท โคลัมเบีย ซาวด์ จำกัด#(ศูนย์บริการ พหลโยธิน)

1895/46  ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10270
Tel: 025795488  Fax: 025138844

 

บริษัท เบนซ์รามรัชโยธิน จำกัด#(ศูนย์บริการ พหลโยธิน สนญ.)

1701 ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
Tel: 02-939-6500-5  Fax: 02-512-4005

Please reload

Call Center
0-2290-7575

Phatra Leasing Public Company Limited

252/6 29TH Floor,Muang Thai Phatra Complex 1 

Rachadaphisek Rd.,Huaykwang,

Bangkok 10320 Thailand

Copyright © 2016 Phatra Leasing Public Company Limited