top of page

ภาคตะวันตก

กาญจนบุรี

บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด#(ศูนย์บริการ ท่ามะกา)

39 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกากาญจนบุรี 71120
Tel: 0-3464-9022-25  Fax: 0-3456-6594

 

บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด#(ศูนย์บริการ อำเภอเมือง สนญ.)

275-9 หมู่ที่ 3 ถนนแสงชูโตใต้ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี 71000
Tel: 0-3451-3400  Fax: 0-3462-2567

 

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท เจริญภัณฑ์ (ท่าม่วง)-กาญจนบุรี

145/3 หมู่ที่ 3 ถนนแสงชูโตสายใหม่ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วงกาญจนบุรี 71110
Tel: 034-647-535-6  Fax: 034-647-537

 

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท เจริญภัณฑ์ยางยนต์-อำเภอเมือง กาญจน

112-118 ถนนแสงชูโตอำเภอเมืองกาญจนบุรี 71000
Tel: 034-512-006  Fax: 034-512-414

 

บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จำกัด#(ศูนย์บริการ S-T อำเภอเมือง สนญ.)

318/1 ถนนแสงชูโตเหนือตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี 71000
Tel: 034513680-2  Fax: 034513679

 

บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จำกัด#(ศูนย์บริการ ทองผาภูมิ)

55/5 หมู่ที่ 1ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิกาญจนบุรี 71000
Tel: 034599800,848  Fax: 034599616

 

บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จำกัด#(ศูนย์บริการ ท่าเรือ)

131/3 ถนนแสงชูโตสายใหม่ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกากาญจนบุรี 71130
Tel: 034561753  Fax: 034561600

บริษัท อีซูซุสหะภัณฑ์ออโต้เซลส์ จำกัด#(ศูนย์บริการ กาญจนบุรี สนญ.)

167 ถนนแสงชูโตตำบลปากแพรก อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 71000
Tel: 034-511645, 512  Fax: 034-511406

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค็อกพิทเจริญภัณฑ์#(ศูนย์บริการ L , S ค็อกพิท ท่าม่วง-กาญจนบุรี)

145/3 หมู่ 3 ถนนแสงชูโตสายใหม่ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี 71110
Tel: 034-647-535-6  Fax: 034-647-537

ตาก

บริษัท ตากฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด#(ศูนย์บริการ ตาก)

156-1 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธินตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก 63000
Tel: 0 5551 6666  Fax: 0 5551 6567

บริษัท โตโยต้าเมืองตาก จำกัด#(ศูนย์บริการ แม่สอด)

1 ถนนสายเอเซียตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอดตาก 63110
Tel: 0-55546520-21  Fax: 055534629

 

บริษัท โตโยต้าเมืองตาก จำกัด#(ศูนย์บริการ อำเภอเมือง สนญ.)

1/13 ถนนพหลโยธินตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก 63000
Tel: 055-514-400  Fax: 0-5554-0527

 

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท เอ็ม เอส ไทร์-ตาก)

6/3 ถนนสายเอเซียตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอดตาก 63110
Tel: 055-546-759  Fax: 055-547-146

 

บริษัท อีซูซุตากฮกอันตึ๊ง จำกัด#(ศูนย์บริการ แม่สอด)

16/12 ถนนสายเอเซียตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอดตาก 63110
Tel: 055546828-9  Fax: 055-546-132

 

บริษัท อีซูซุตากฮกอันตึ๊ง จำกัด#(ศูนย์บริการ อำเภอเมือง สนญ.)

127 หมู่ที่1 ถนนพหลโยธินตำบลแม่ท้อ อำเมืองตาก 63000
Tel: 055-558-497-8  Fax: 055-558-292

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตากแสงการยาง#(ศูนย์บริการ ตาก)

2/88-89 ถนนพหลโยธินตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตากตาก 63000
Tel: 055511719  Fax: 055516933

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม เอส ไทร์#(ศูนย์บริการ L , S ค็อกพิท ตาก)

6/3 ถนนสายเอเชียตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอดตาก 63110
Tel: 055546759  Fax: 055547146

ประจวบคีรีขันธ์

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท เพชรสยามศูนย์ล้อ-ประจวบคีรีขันธ์)

8/10-12  ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน  ประจวบคีรีขันธ์ 77110
Tel: 032-513-473  Fax: 032-511-207

 

บริษัท โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จำกัด#(ศูนย์บริการ บางสะพาน)

333 หมู่ที่ 5 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพานประจวบคีรีขันธ์ 77230
Tel: 0-3255-7219-23  Fax: 0-3269-7223

 

บริษัท โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จำกัด#(ศูนย์บริการ ปราณบุรี)

331 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษมตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์ 77120
Tel: 0-3262-2107-9  Fax: 0-3262-1696

 

บริษัท โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จำกัด#(ศูนย์บริการ หัวหิน)

60/18 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ่ายตำบลหัวหิน อำเภอหัวหินประจวบคีรีขันธ์ 77110
Tel: 032-522882-90  Fax: 032-522891

 

บริษัท โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จำกัด#(ศูนย์บริการ อำเภอเมือง สนญ.)

239/1 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษมตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000
Tel: 0-3260-1770-6  Fax: 0-3261-1934

 

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท เพชรสยามศูนย์ล้อ-ประจวบคีรีขันธ์)

8/10-12 ถนนเพชรเกษมตำบลหัวหิน อำเภอหัวหินประจวบคีรีขันธ์ 77110
Tel: 032-513-473  Fax: 032-511-207

 

บริษัท บีควิก จำกัด#(ศูนย์บริการ หัวหิน)

15/202 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้ายตำบลหัวหิน อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
Tel: 032-522-992-3

 

บริษัท สยามนิสสันประจวบคีรีขันธ์ จำกัด#(ศูนย์บริการ ปราณบุรี สนญ.)

567 หมู่ที่1ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์ 77120
Tel: 032621568/54450  Fax: 032622176

 

บริษัท สยามนิสสันประจวบคีรีขันธ์ จำกัด#(ศูนย์บริการ อำเภอเมือง)

83 หมู่ที่ 11ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 77210
Tel: 032611827  Fax: 032611284

 

บริษัท อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จำกัด#(ศูนย์บริการ ประจวบคีรีขันธ์)

92/3 หมู่ที่ 16 ถนนเพชรเกษมตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000
Tel: 0-3255-0515-19  Fax: 0-32604407

 

บริษัท อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จำกัด#(ศูนย์บริการ ปราณบุรี)

23 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษมตำบลเขาย้อย อำเภอปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์ 77120
Tel: 032-542-278-80  Fax: 032-622-192

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสยามศูนย์ล้อ#(ศูนย์บริการ L, S ค็อกพิท ประจวบคีรีขันธ์)

8/10-14 ถนนเพชรเกษมตำบลหัวหิน อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
Tel: 032-511-207

 

อุดมออโต้ซัพพลาย#(ศูนย์บริการ ประจวบคีรีขันธ์)

166 ถนนประจวบคีรีขันธ์ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ 77000
Tel: 032601444  Fax: 032604066

ราชบุรี

บริษัท จินดาการยาง ออโต เซอร์วิส จำกัด#(ศูนย์บริการ L , S ค็อกพิท ราชบุรี)

73/2 ถนนเพชรเกษมตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี 70000
Tel: 032-332444-9  Fax: 032-313-124

บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี(1961) จำกัด#(ศูนย์บริการ จอมบึง)

90/100 หมู่ที่ 8 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึงราชบุรี 70150
Tel: 032261958-9  Fax: 032262204*8

 

บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี(1961) จำกัด#(ศูนย์บริการ บ้านโป่ง สนญ.)

196 ถนนทรงพลอำเภอบ้านโป่งราชบุรี 70110
Tel: 0-3221-1426  Fax: 0-3271-9953

 

บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี(1961) จำกัด#(ศูนย์บริการ โพธาราม)

132 หมู่ 1 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธารามราชบุรี 70120
Tel: 0-3235-7031-2  Fax: 0-3223-4058ต่อ1

 

บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด#(ศูนย์บริการ ดำเนินสะดวก)

307 หมู่ที่ 3 ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวกราชบุรี 70130
Tel: 0-32241551  Fax: 0-32246105

 

บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด#(ศูนย์บริการ วังมะนาว)

120/2 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษมตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อราชบุรี 70140
Tel: 0-3235-8505-7  Fax: 0-3235-8504

 

บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด#(ศูนย์บริการ อำเภอเมือง สนญ.)

178 หมู่4 ถนนเพชรเกษมตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรีราชบุรี 70000
Tel: 0-3271-9888  Fax: 0-3271-9889

 

บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ โลตัส ราชบุรี-5000101CR0001)

8/5 ถนนคฑาธรตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี 70000
Tel: 032350430  Fax: 032350431

 

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท โกศล ไทร์ เซอร์วิส-โพธาราม)

1/1 หมู่ที่ 6ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธารามราชบุรี 70120
Tel: 032-357319-20

 

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท จินดาการยาง-อำเภอเมือง ราชบุรี)

73/2 ถนนเพชรเกษมตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี 70000
Tel: 032-332-444-9  Fax: 032-332-238

 

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท รุ่งไทย แอ็ดวานซ์ เซอร์วิสไทร์-บ้าน

1/11 ถนนบ้านปากแรตตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่งราชบุรี 70110
Tel: 032-210-506-7  Fax: 032-221006

 

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P-L, T จินดาการยาง ออโต้ เซอร์วิส ราชบุรี)

73/2 ถนนเพชรเกษมตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี 70000
Tel: 032332444-9  Fax: 032313124

 

บริษัท ประกิตมอเตอร์เซลส์ จำกัด#(ศูนย์บริการ S-T ราชบุรี สนญ.)

328/42ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี 70000
Tel: 032313106-7  Fax: 032323739

 

บริษัท สยามนิสสัน บ้านโป่ง จำกัด#(ศูนย์บริการ ราชบุรี)

291 ถนนดอนตูมตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่งราชบุรี 70110
Tel: 032-221-844  Fax: 032-341-953

 

บริษัท อีซูซุราชบุรีเซลส์ จำกัด#(ศูนย์บริการ S-T ราชบุรี)

173/2 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษมตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี 70000
Tel: 0-3231-6953-61  Fax: 0-3231-6962

เพชรบุรี

บริษัท เกียรติศิริมอเตอร์เพชรบุรี จำกัด#(ศูนย์บริการ เพชรบุรี)

149 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษมตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี 76000
Tel: 0-32414631-3  Fax: 0-32414634

บริษัท อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จำกัด#(ศูนย์บริการ ชะอำ)

1315/24 ถนนเพชรเกษมตำบลชะอำ อำเภอชะอำเพชรบุรี 76120
Tel: 032-442-201-4  Fax: 032-442-205

 

บริษัท อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จำกัด#(ศูนย์บริการ บ้านแหลม)

91/3 หมู่ที่6ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลมเพชรบุรี 76110
Tel: 032450340.2  Fax: 032450684

 

บริษัท อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จำกัด#(ศูนย์บริการ อำเภอเมืองเพชรบุรี สนญ.)

110 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษมตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี 76000
Tel: 0-3242-7311-5  Fax: 032425642

 

ร้านยางบริการ#(ศูนย์บริการ เพชรบุรี)

216/1-2 ถนนพานิชเจริญตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี 76000
Tel: 032-415251  Fax: 032-424036

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าเพชรบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า (สาขาชะอำ)#(ศูนย์บริการ ชะอำ)

599/20-22 ถนนเพชรเกษมตำบลชะอำ อำเภอชะอำเพชรบุรี 76120
Tel: 032430476-7  Fax: 0-3247-2476

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าเพชรบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า#(ศูนย์บริการ อำเภอเมือง สนญ.)

99 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษมตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี 76000
Tel: 032-708-988-9  Fax: 032-708-997

Please reload

bottom of page