top of page

ภาคเหนือ

น่าน

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท เค มอเตอร์ ยางยนต์-น่าน)

79 หมู่ที่ 15 ถนนยันตรกิจโกศลตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน 55000
Tel: 054-775-559  Fax: 054-741-333

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีซูซุน่าน(1989)#(ศูนย์บริการ P-L น่าน)

1/7 ถนนมหาวงศ์ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน 55000
Tel: 0-5471-0664  Fax: 054-772-715

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค มอเตอร์ยางยนต์#(ศูนย์บริการ L,S ค็อกพิท อำเภอเมือง น่าน)

79 หมู่ที่ 15 ถนนยันตรกิจโกศลตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน 55000
Tel: 054775559  Fax: 054741333

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าน่าน ผู้จำหน่ายโตโยต้า#(ศูนย์บริการ น่าน)

266 หมู่ที่ 5 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน 55000
Tel: 054-775-357-8  Fax: 054-775-357

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านศูนย์ล้อ#(ศูนย์บริการ น่าน)

113 หมู่ที่13 ถนนยันตรกิจโกศลตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่านน่าน 55000
Tel: 054743233  Fax: 054743234

พะเยา

บริษัท โตโยต้าพะเยา(1994) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด#(ศูนย์บริการ พะเยา)

403/11 ถนนพหลโยธินตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา 56000
Tel: 0-5441-2036-8  Fax: 0-5441-2040

 

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท ศรีนวลการยาง-พะเยา)

119หมู่ที่ 17ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา 56000
Tel: 054-411-138  Fax: 054-411-148

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค็อกพิทศรีนวลการยาง#(ศูนย์บริการ L , S ค็อกพิท พะเยา)

119 หมู่ที่ 17ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา 56000
Tel: 054-411-138  Fax: 054-411-148

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางศิริชัย สาขาพะเยา#(ศูนย์บริการ พะเยา)

1/18 ถนนวัดลีตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา 56000
Tel: 054431075  Fax: 054431696

ลำปาง

บริษัท โค้วยู่ฮะลำปาง จำกัด#(ศูนย์บริการ อำเภอเมือง)

65/1 ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาวตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง 52100
Tel: 054-231-861  Fax: 054-227-705

 

บริษัท เชียงแสนยนตรการ จำกัด#(ศูนย์บริการ ลำปาง)

499 หมู่ที่ 8 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง 52100
Tel: 054325276-7  Fax: 054324678

 

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท โค้วหน่ำเฮง-ลำปาง)

16 ถนนไฮเวย์ ลำปาง-งาวตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปางลำปาง 52100
Tel: 054-222-057-8  Fax: 054-325-797

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าลำปาง ผู้จำหน่ายโตโยต้า#(ศูนย์บริการ ลำปาง)

138/1 ถนนพหลโยธินตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง 52100
Tel: 0-5432-4579-83  Fax: 0-5422-2271

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางศิริชัย#(ศูนย์บริการ ลำปาง สนญ.)

282/7-9 ถนนฉัตรไชยตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง 52100
Tel: 0-5422-2881-2  Fax: 054-318-595

ลำพูน

บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จำกัด#(ศูนย์บริการ ลำพูน)

99/1 ถนนเชียงใหม่-ลำพูนตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน 51000
Tel: 0-5351-0024  Fax: 053561356*821

บริษัท โตโยต้าล้านนา จำกัด#(ศูนย์บริการ ลำพูน)

163 หมู่ที่ 10 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน 51000

Tel: 053-582-111  Fax: 053-581-666

 

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท ยางยนต์ลำพูน-ลำพูน)

98/3 หมู่ที่ 2ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูนลำพูน 51000
Tel: 053-512-054  Fax: 053-093-362

 

บริษัท ลำพูนฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด#(ศูนย์บริการ ลำพูน)

126 หมู่ที่ 5 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปางตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน 51000
Tel: 053-525-115-7  Fax: 053-525-118

 

บริษัท สยามนิสสันลำพูน จำกัด#(ศูนย์บริการ ลำพูน)

53/1 หมู่ที่ 10 ถนนเชียงใหม่-ลำพูนตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน 51000
Tel: 053-511-786  Fax: 053-511-786

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โค้วหน่ำเฮง คาร์เซอร์วิส #(ศูนย์บริการ L , S ค็อกพิท ลำปาง)

16 ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาวตำบลชมพู อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง 52100
Tel: 054-222-057-8  Fax: 054-325-797

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยางยนต์ลำพูน#(ศูนย์บริการ L , S ค็อกพิท ลำพูน)

98/3 ถนนลำพูน-ดอยติตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน 51000
Tel: 053-093-362  Fax: 053-093-362

อุตรดิตถ์

บริษัท โตโยต้าอุตรดิตถ์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด#(ศูนย์บริการ อุตรดิตถ์)

131 หมู่ที่ 1 ถนนพิษณุโลก - เด่นชัยตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 53000
Tel: 055-429-429  Fax: 055-429-444

 

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท วี.แคร์.อุตรดิตถ์-อุตรดิตถ์)

88/11 หมู่ที่ 3 ถนนพาดวารีตำบลป่าเช่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์ 53000
Tel: 055-443-113-4  Fax: 055-442-244

 

บริษัท วี.แคร์ อุตรดิตถ์ จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท วี.แคร์.อุตรดิตถ์-อุตรดิตถ์)

159/4 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
Tel: 055-443-113-4  Fax: 055-442-244

 

บริษัท อีซูซุอุตรดิตถ์ฮกอันตึ๊ง จำกัด#(ศูนย์บริการ อุตรดิตถ์)

180 หมู่ที่ 5 ถนนพิษณุโลก-เด่นชัยตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 53000
Tel: 0-5544-1090-4  Fax: 0-5541-2634

 

บริษัท อุตรดิตถ์ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด#(ศูนย์บริการ อุตรดิตถ์)

222 ถนนพิษณุโลก-เด่นชัยตำบล ป่าเซ่า อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ 53000
Tel: 055441863-6  Fax: 055441867

เชียงราย

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P-L, T เอส.เค.ยางยนต์เชียงราย เชียงราย)

134/1-7 หมู่ที่ 11  ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์  ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย  เชียงราย  57000
Tel: 053716797  Fax: 053755277

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท เชียงรายคาร์เซอร์วิส-เชียงราย)

91 หมู่ที่ 25 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์    ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง เชียงราย  57000
Tel: 053-718-281 Fax: 053-711340

 

บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ เชียงราย-5000101CR0001)

91 หมู่ที่ 25  ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์  ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง  เชียงราย  57000
Tel: 053-746580  Fax: 053-746581

 

บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด#(ศูนย์บริการ ซุปเปอร์ไฮเวย์ สนญ.)

99/2 หมู่ที่ 11 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย 57000
Tel: 0-5375-5199  Fax: 0-5375-4957

 

บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด#(ศูนย์บริการ พาน)

1723 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองพาน อำเภอพานเชียงราย 57120
Tel: 0-5372-1323  Fax: 0-5372-1323 ขอส

 

บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด#(ศูนย์บริการ แม่สาย)

281 หมู่ที่5 บ้านน้ำจำตำบลโป่งผา อำเภอแม่สายเชียงราย 57130
Tel: 053-732-610  Fax: 053-732-610 (ขอ

 

บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ เชียงราย-5000101CR0001)

91 หมู่ที่ 25 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองเชียงราย 57000
Tel: 053-746580  Fax: 053-746581

 

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท เชียงรายคาร์เซอร์วิส-เชียงราย)

11 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธินตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย 57000
Tel: 053-718-281  Fax: 053-711340

 

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P-L, T เอส.เค.ยางยนต์เชียงราย เชียงราย)

134/1-7 หมู่ที่11 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงรายเชียงราย 57000
Tel: 053716797  Fax: 053755277

 

บริษัท บีควิก จำกัด#(ศูนย์บริการ เซ็นทรัล เชียงราย)

99/9 หมู่ที่ 13 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย 57000
Tel: 053-179-756-7

บริษัท อีซูซุเชียงของบริการ จำกัด#(ศูนย์บริการ P-L เชียงของ)

123 หมู่ที่ 7ตำบลสถาน อำเภอเชียงของเชียงราย 57140
Tel: 053-791-770  Fax: 053-791-599

 

บริษัท อีซูซุเชียงรายบริการ(2002) จำกัด#(ศูนย์บริการ P-L, S-T อำเภอเมือง สนญ.)

145/1 หมู่ที่ 17 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย 57000
Tel: 053711605  Fax: 053713765

 

บริษัท อีซูซุสงวนไทยเชียงราย จำกัด#(ศูนย์บริการ พาน)

227 หมู่ที่17ตำบลสันกลาง อำเภอพานเชียงราย 57120
Tel: 053722999  Fax: 053721600

 

บริษัท อีซูซุสงวนไทยเชียงราย จำกัด#(ศูนย์บริการ อำเภอเมือง สนญ.)

222 หมู่ที่2 ถนนพหลโยธินตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย 57100
Tel: 053702665-9  Fax: 053702670

 

บริษัท เอ็ม.อาร์.เอ็ม.คาร์ส์เชียงราย จำกัด#(ศูนย์บริการ อำเภอเมือง สนญ.)

7/4 หมู่ 12 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 57000
Tel: 0-5371-4225  Fax: 0-5371-5953

เชียงใหม่

บริษัท บีควิก จำกัด#(ศูนย์บริการ สวนดอก)

95  ถนนสุเทพ  ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่  เชียงใหม่  50200
Tel: 053-270-248  Fax: 053-270-248

 

บริษัท บีควิก จำกัด#(ศูนย์บริการ บิ๊กซี หางดง)

111/6 หมู่ที่ 5 ตำบลหางดง อำเภอหางดง เชียงใหม่    50230
Tel: 053-442-750-1 Fax: 053-442-750-1

 

บริษัท บีควิก จำกัด#(ศูนย์บริการ บิ๊กซี ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่)

34/1 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่    เชียงใหม่    50000
Tel: 053240045-6  Fax: 053-850-530-1

 

บริษัท เจริญมอเตอร์เบนซ์ จำกัด#(ศูนย์บริการ เชียงใหม่)

3 ถนนรัตนโกสินทร์ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50200
Tel: 053-412-911-2  Fax: 053-412-913

 

บริษัท เชียงแสง ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด#(ศูนย์บริการ เชียงใหม่)

143 ม.4 ถนนเชียงใหม่-ฝางตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริมเชียงใหม่ 50180
Tel: 053122111-5  Fax: 053112345

 

บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จำกัด#(ศูนย์บริการ ถนนราชดำเนิน)

51-71 ถนนราชดำเนินตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50200
Tel: 0-5327-8111  Fax: 0-5327-8117

 

บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จำกัด#(ศูนย์บริการ ฝาง)

159 หมู่ที่ 15 ถนนเชัยงใหม่-ฝางตำบลสันทราย อำเภอฝางเชียงใหม่ 50110
Tel: 053-451715-6  Fax: 053-452999(ขอสั

 

บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จำกัด#(ศูนย์บริการ มหิดล สนญ.)

62/1 ถนนมหิดลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50200
Tel: 0-5327-7888  Fax: 0-5328-3211

 

บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จำกัด#(ศูนย์บริการ สันป่าตอง)

256 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงใหม่-ฮอดตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตองเชียงใหม่ 50120
Tel: 053-823488-96  Fax: 053-312010

 

บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จำกัด#(ศูนย์บริการ สี่แยกไฮเวย์)

484 ถนนเชียงใหม่-ลำปางตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่ 50000
Tel: 053-247-222#200  Fax: 053-240-333

 

บริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จำกัด#(ศูนย์บริการ เชียงใหม่ สนญ.)

130/555 หมู่ 9 ถนนเชียงใหม่-ฮอดตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50100
Tel: 053-999-888  Fax: 053-999-889

 

บริษัท โตโยต้าล้านนา จำกัด#(ศูนย์บริการ เชียงใหม่ สนญ.)

62 ถนนโชตนาตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50300
Tel: 053-408-999  Fax: 053-408-623

 

บริษัท ธารา จำกัด#(ศูนย์บริการ S-T สนามบินเชียงใหม่)

126 หมู่ที่7 ถนนเชียงใหม่-หางดงตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50200
Tel: 053203623-7#112  Fax: 053285318

 

บริษัท ธารา จำกัด#(ศูนย์บริการ เชียงใหม่ สนญ.)

99/10 หมู่ที่5 ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ดตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50000
Tel: 053244671-7  Fax: 053244564

 

บริษัท นอร์ทเวฟ จำกัด#(ศูนย์บริการ มหิดล เชียงใหม่ สนญ.)

227 ถนนมหิดลตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50100
Tel: 053201999/28088  Fax: 053202494

 

บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ แม็คโคร เชียงใหม่-5000101CR0001)

152/3 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50000
Tel: 0-5330-4692  Fax: 0-5330-4693

 

บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ แยกสนามบินเชียงใหม่-5000101CR0001)

32 ถนนมหิดลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่ 50000
Tel: 053272912  Fax: 053272913

 

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท เซฟเวย์-มหิดล เชียงใหม่)

243/3 ถนนมหิดลตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50100
Tel: 053200628-30  Fax: 053200631

 

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท นพรัตน์การยาง(โชตนา)-เชียงใหม่)

60/2 ถนนโชตนาตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50300
Tel: 053-227-001  Fax: 053-227-002

 

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท นพรัตน์ยางยนต์(ซุปเปอร์)- อำเภอเมือ

1/85 หมู่ที่ 5 ถนนเชียงใหม่-ลำปางตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50000
Tel: 053-116-197  Fax: 053-116-198

 

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท สายเหนือคาร์เซอร์วิส -หางดง เชียงให

201 หมู่ที่ 6 ถนนเชียงใหม่-หางดงตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50100
Tel: 053-805-252-4  Fax: 053-806-634

 

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P-L, T สายเหนือการยางดอนจั่น เชียงใหม่)

50/1 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่-ลำปางตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่ 50000
Tel: 053308860  Fax: 053308860

 

บริษัท บีควิก จำกัด#(ศูนย์บริการ บิ๊กซี ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่)

34/1 หมู่ที่4ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่ 50000
Tel: 053240045-6  Fax: 053-850-530-1

 

บริษัท บีควิก จำกัด#(ศูนย์บริการ บิ๊กซี หางดง)

111/6 หมู่ที่ 5ตำบลหางดง อำเภอหางดงเชียงใหม่ 50230
Tel: 053-442-750-1  Fax: 053-442-750-1ขอ

 

บริษัท บีควิก จำกัด#(ศูนย์บริการ สวนดอก)

95 ถนนสุเทพตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่ 50200
Tel: 053-270-248  Fax: 053-270-248 ขอส

 

บริษัท อีซูซุเชียงใหม่เซลล์ จำกัด#(ศูนย์บริการ เชียงใหม่)

302 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภีเชียงใหม่ 50140
Tel: 0-5324-9710-2  Fax: 0-5385-1001

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายเหนือการยางดอนจั่น#(ศูนย์บริการ L , S ค็อกพิท อำเภอเมือง เชียงใหม่)

50/1 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-ลำปางตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50000
Tel: 053-308-860  Fax: 053-308-860

แพร่

บริษัท ซี เค ยางยนต์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด#(ศูนย์บริการ อำเภอเมือง แพร่)

294/1 หมู่ที่ 4ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ 54000
Tel: 054524245  Fax: 054622967

 

บริษัท โตโยต้าแพร่หล่อตระกูล ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด#(ศูนย์บริการ ร่องกาศ)

200 หมู่ที่ 3ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่นแพร่ 54130
Tel: 054-660-111  Fax: 054-660-111กด4

 

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท ประเสริฐการยาง-แพร่)

114 หมู่ที่ 5ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ 54000
Tel: 054-622-772  Fax: 054-622-157

 

บริษัท อีซูซุแพร่ จำกัด#(ศูนย์บริการ แพร่)

158 หมู่ที่ 7 ถนนยันตรกิจโกศลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ 54000
Tel: 054-628035-6  Fax: 054-534235

 

ร้าน ช.การยาง#(ศูนย์บริการ แพร่)

212/1 ถนนยันตรกิจโกศลตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ 54000
Tel: 054511717  Fax: 054511717ขอสัญญ

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐการยาง 2549#(ศูนย์บริการ L , S ค็อกพิท แพร่)

114 หมู่ 5ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ 54000
Tel: 054-622-772  Fax: 054-622-157

แม่ฮ่องสอน

บริษัท โตโยต้าล้านนา จำกัด#(ศูนย์บริการ แม่ฮ่องสอน)

109 ถนนขุนลุมประภาสตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 58000
Tel: 053620666  Fax: 0-5362-0600

 

บริษัท ธารา จำกัด#(ศูนย์บริการ แม่ฮ่องสอน)

133/1 ถนนขุนลุมประพาสตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน 58000
Tel: 053620175  Fax: 053620174

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอยแม่สอดเซลส์แอนด์เซอร์วิส#(ศูนย์บริการ ตาก)

100/5 ถนนสายเอเซียตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอดตาก 63110
Tel: 055-547177  Fax: 055546944

Please reload

bottom of page