กิจกรรมปลูกต้นไผ่และต้นสัก ที่จ.กาญจนบุรี

บมจ.ภัทรลิสซิ่งจัดกิจกรรมปลูกต้นไผ่ และต้นสัก ให้กับศูนย์สุขภาพพระภิกษุสงฆ์ในสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 ณ จ. กาญจนบุรี ทั้งนี้เป็นการสร้างสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม ในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ช่วยลดภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก และเพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดความสามัคคี ด้วยการสร้างภูมิทัศน์ให้กับ ศูนย์บำบัดสุขภาพสำหรับภิกษุสงฆ์ ต่อด้วยทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ และกิจกรรมบวชป่า ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559

Call Center
0-2290-7575

Phatra Leasing Public Company Limited

252/6 29TH Floor,Muang Thai Phatra Complex 1 

Rachadaphisek Rd.,Huaykwang,

Bangkok 10320 Thailand

Copyright © 2016 Phatra Leasing Public Company Limited