PL Outing@Kanchanaburi

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง นำทีมโดยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ( WE ARE TOGETHER) ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ถึง 6 ก.ค. 2557 ณ โฮมพุเตยริเวอร์แควรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริหารและพนักงานในองค์กร และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เสร็จจากการทำกิจกรรมภาคสนามมีการพบปะสังสรรค์โดยการรับประทานอาหารค่ำร่วม กัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์พี่ๆกับน้องใหม่ในองค์กร

Tags:

Call Center
0-2290-7575

Phatra Leasing Public Company Limited

252/6 29TH Floor,Muang Thai Phatra Complex 1 

Rachadaphisek Rd.,Huaykwang,

Bangkok 10320 Thailand

Copyright © 2016 Phatra Leasing Public Company Limited