บมจ.ภัทรลิสซิ่งผ่านการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 คุณพิภพ กุนาศล กรรมการผู้จัดการของบมจ.ภัทรลิสซิ่ง เป็นตัวแทนรับประกาศนียบัตรผู้แทนที่ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอย่างสมบูรณ์ ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี

Call Center
0-2290-7575

Phatra Leasing Public Company Limited

252/6 29TH Floor,Muang Thai Phatra Complex 1 

Rachadaphisek Rd.,Huaykwang,

Bangkok 10320 Thailand

Copyright © 2016 Phatra Leasing Public Company Limited