กิจกรรมปลูกต้นไผ่และต้นไม้ผล ณ จ.กาญจนบุรี

บมจ.ภัทรลิสซิ่งจัดกิจกรรมปลูกต้นไผ่ และต้นไม้ผล ให้กับศูนย์สุขภาพพระภิกษุสงฆ์ในสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 ณ จ. กาญจนบุรี ทั้งนี้เป็นการสร้างสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม ในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ช่วยลดภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก และเพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดความสามัคคี ด้วยการสร้างภูมิทัศน์ให้กับ ศูนย์บำบัดสุขภาพสำหรับภิกษุสงฆ์ เพื่อให้พระสงฆ์ได้ทานผักผลไม้ปลอดสารพิษ ต่อด้วยทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ ในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561

Call Center
0-2290-7575

Phatra Leasing Public Company Limited

252/6 29TH Floor,Muang Thai Phatra Complex 1 

Rachadaphisek Rd.,Huaykwang,

Bangkok 10320 Thailand

Copyright © 2016 Phatra Leasing Public Company Limited