แนวทางปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

แนวทางปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


8
. COVID-19 Screening Form (T) (29 May 2
Download COVID-19 SCREENING FORM (T) (29 MAY 2 • 272KB

Call Center
0-2290-7575

Phatra Leasing Public Company Limited

252/6 29TH Floor,Muang Thai Phatra Complex 1 

Rachadaphisek Rd.,Huaykwang,

Bangkok 10320 Thailand

Copyright © 2016 Phatra Leasing Public Company Limited