หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)


AGM Invitation 2020 (T)
.pdf
Download PDF • 6.28MB

Call Center
0-2290-7575

Phatra Leasing Public Company Limited

252/6 29TH Floor,Muang Thai Phatra Complex 1 

Rachadaphisek Rd.,Huaykwang,

Bangkok 10320 Thailand

Copyright © 2016 Phatra Leasing Public Company Limited