สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล


เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือกับโรคโควิด-19 เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านสุขอนามัย ทางคุณพิภพ กุนาศล กรรมการผู้จัดการ และพนักงาน บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ได้จัดซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกฮอล์ 75% จำนวน 1,000 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

Call Center
0-2290-7575

Phatra Leasing Public Company Limited

252/6 29TH Floor,Muang Thai Phatra Complex 1 

Rachadaphisek Rd.,Huaykwang,

Bangkok 10320 Thailand

Copyright © 2016 Phatra Leasing Public Company Limited