สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี


ในสถานการณ์โควิด-19 ทางคุณพิภพ กุนาศล กรรมการผู้จัดการ และพนักงานบมจ.ภัทรลิสซิ่ง มีความห่วงใยต่อสุขภาพและพร้อมสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือกับโรคโควิด-19 ที่ยังทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านสุขอนามัยที่จำเป็นต่อการปฏิบัติการทางการแพทย์ อีกทั้งยังต้องการลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคในประชาชน

โดยบริษัทฯได้จัดซื้อเจลล้างมือแอลกฮอล์ ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกฮอล์ 75% จำนวน 1,000 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี เพื่อแทนคำขอบคุณแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทำงานเพื่อประชาชนด้วยความทุ่มเทเสมอมา

Call Center
0-2290-7575

Phatra Leasing Public Company Limited

252/6 29TH Floor,Muang Thai Phatra Complex 1 

Rachadaphisek Rd.,Huaykwang,

Bangkok 10320 Thailand

Copyright © 2016 Phatra Leasing Public Company Limited