กิจกรรมมอบรองเท้ากีฬา ณ โรงเรียนผู้รู้ ญสส.80 จ.ชลบุรี

ทางบมจ.ภัทรลิสซิ่งตระหนักถึงเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด เพื่อเป็นการมอบโอกาสที่ดีให้แก่น้องๆที่ด้อยโอกาส

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ได้ส่งมอบรองเท้านักเรียนและรองเท้ากีฬา ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ให้แก่โรงเรียนผู้รู้ ญสส.80 จ.ชลบุรี

Call Center
0-2290-7575

Phatra Leasing Public Company Limited

252/6 29TH Floor,Muang Thai Phatra Complex 1 

Rachadaphisek Rd.,Huaykwang,

Bangkok 10320 Thailand

Copyright © 2016 Phatra Leasing Public Company Limited