top of page

กิจกรรม CSR ณ โรงเรียนผู้รู้ ญสส.80 จ.ชลบุรี

ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ทางภัทรลิสซิ่งฯ ได้จัดกิจกรรม CSR นำโดยนายพิภพ กุนาศล กรรมการผู้จัดการ และนางทิพย์สุดา คืนคง รองกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตเช่น น้ำยาล้างจาน , ข้าวสาร , อาหารแห้ง รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้เด็กๆเรียนดี จำนวน 20 ทุน ให้แก่เด็กๆ โรงเรียน ผู้รู้ ญสส.80 จ.ชลบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนแก่เด็กๆเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ เพราะเยาวชน เป็นเหมือนดังความหวังของสังคม เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในภายภาคหน้า

bottom of page