top of page

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ส่งมอบรถตู้ให้กับ ปปส. เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมงานต่างๆ

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ส่งมอบรถตู้ TOYOTA COMMUTER ให้กับ ปปส. เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมงานต่างๆ

bottom of page