บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ส่งมอบรถตู้ให้กับ ปปส. เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมงานต่างๆ

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ส่งมอบรถตู้ TOYOTA COMMUTER ให้กับ ปปส. เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมงานต่างๆ

Call Center
0-2290-7575

Phatra Leasing Public Company Limited

252/6 29TH Floor,Muang Thai Phatra Complex 1 

Rachadaphisek Rd.,Huaykwang,

Bangkok 10320 Thailand

Copyright © 2016 Phatra Leasing Public Company Limited