top of page

สงขลา

สงขลาเป็นเมืองเก่าที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน หลายคนอาจจะรู้จักทะเลสาบสงขลากันเป็นอย่างดี เมืองโบราณแห่งนี้รุ่มรวยทั้งศิลปะวัฒนธรรมและธรรมชาติ

ในเขตตัวเมืองเก่าเคยถูกปล่อยทิ้งให้ทรุดโทรมตามกาลเวลา แต่ทุกวันนี้หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ คนรุ่นใหม่หวลคืนถิ่นร่วมกันพัฒนาให้ย่านเมืองเก่ามีชีวิตชีวา

วันนี้สายไฟฟ้าถูกนำลงดิน มีร้านอาหาร ร้านกาแฟที่ใช้ตึกเก่ามาปรับปรุง ออกแบบได้อย่างมีเสน่ห์กลมกลืนไปกับสภาพดั้งเดิม มีแกลลอรี่เล็กๆ มีที่พักแบบใกล้ชิดกับชุมชนเปิดต้อนรับผู้มาเยือน

เมื่อไปถึงตัวเมืองสงขลานอกจากเที่ยวในย่านตัวเมืองเก่า ไม่ควรพลาดแวะไปเยือนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา นอกจากสิ่งของที่จัดแสดงจะมีความน่าสนใจแล้ว ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์

เป็นอาคารโบราณที่มีคุณค่า เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมยุโรป

สร้างเป็นตึกก่ออิฐสอปูน 2 ชั้น เดิมเป็นบ้านของพระยาสุนทรานุรักษ์ (เนตร ณ สงขลา) ผู้ช่วยราชการเมืองสงขลา สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2421 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

การสร้างบ้านสันนิษฐานว่าใช้เวลาหลายปี ผ่านการใช้งานมาหลายรูปแบบ ตัวอาคารหลังนี้จึงถูกทิ้งร้างอยู่หลายปี วันที่ 6 มิถุนายน 2516 กรมศิลปากร จึงประกาศขึ้นทะเบียนอาคารแห่งนี้เป็นโบราณสถานและได้ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 (ในสมัยนั้นยังดํารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามกุฏราชกุมาร) เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา วันที่ 25 กันยายน 2525

bottom of page