top of page

ทะเลบัวแดง บึงหนองหานกุมภวาปี

เมื่อฤดูหนาวเวียนมาถึงอีกครั้ง นับเป็นช่วงเวลาที่บรรดาดอกบัวแดงที่อยู่ในทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ได้เวลาเบ่งบานสะพรั่ง.

วันหยุดยาวปลายปีนี้ใครแวะไปท่องเที่ยวแถงจังหวัดอุดรธานีไม่ควรพลาดการแวะไปนั่งเรือชมดอกบัวแดง

วงจรชีวิตของบัวแดงหรือบัวสาย จะเริ่มทยอยบานตั้งแต่ช่วงราวเดือนตุลาคม แต่จะบานมาเต็มทะเลสาบในช่วงธันวาคม-มกราคม

เช้าตรู่ไปจนถึงประมาณสิบเอ็ดโมงเช้า เป็นช่วงเวลาบานของดอกบัวแดง ด้วยเหตุนี้ผู้ที่จะไปท่องเที่ยวชมดอกบัวแดงจะต้องวางแผนการเดินทางให้ดี

ท่ามกลางอากาศยามเช้าของฤดูหนาว บรรยากาศการล่องเรือชมทะเลดอกบัวแดงที่บานสะพรั่งอยู่ทั่วบึงน้ำจืด

สิ่งที่เบิกบานที่สุดสายลมหนาวแดดยามเช้าที่ช่วยบรรเทาความหนาวเย็น อากาศที่สะอาด สีแดงอมชมพูของบรรดาดอกบัวโอบล้อมผู้มาเยือนไว้ทุกทิศทาง

บึงหนองหานใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองอุดรธานีประมาณ 45 นาที ส่วนเวลานั่งเรือชมดอกบัวแดงจะใช้เวลาประมาณสี่สิบห้านาทีถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่ง

bottom of page