top of page

The Metro

ช่างภาพ Chris Forsthy อาศัยอยู่ที่เมือง ควิเบก (Quebec) ในแคนนาดา มีโปรเจคที่ชื่อว่า “The Metro” เขาได้นำเสนอบรรยากาศของสถานีรถไฟใต้ดินทั่วโลก ตั้งแต่ Montreol จนถึง Stockholm

Chris ได้สำรวจเส้นทางเขาวงกตใต้ดิน และแสดงผ่านผลงานภาพถ่าย เพื่อให้เห็นว่าการออกแบบและงานศิลปะสามารถทำให้เมืองน่าสนใจ น่าอยู่ ช่วยทำให้บรรยากาศการเดินทางของคนเมืองมีความสุขได้ ภาพถ่ายที่นำมาฝากนี้ Chris แวะที่ Germany และเชิญชวนให้เราได้สำรวจ Subway ของเมือง Munich และ Berlin

สามารถเข้าไปชมผลงานของเขาเพิ่มเติมได้ที่ Instagram ส่วนตัวของ Chris ที่ Chrismforsthy

bottom of page