ปลูกป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ@ชลบุรี

เนื่องในโอกาสน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสืบสานวัตุประสงค์ในการดูแลรักษาสวนป่าสิริเจริญวรรษฯให้มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งอนุรักษ์ดินและน้ำ และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนตลอดไป ทางพนักงานภัทรลิสซิ่งจึงร่วมปลูกป่าและสร้างฝายในโครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชลบุรี ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560

Call Center
0-2290-7575

Phatra Leasing Public Company Limited

252/6 29TH Floor,Muang Thai Phatra Complex 1 

Rachadaphisek Rd.,Huaykwang,

Bangkok 10320 Thailand

Copyright © 2016 Phatra Leasing Public Company Limited