top of page

รถยนต์พระที่นั่งของในหลวง ร.9

สำหรับรถยนต์พระที่นั่งของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในยุคแรกๆ ที่พระองค์ทรงใช้เมื่อกลับมาจากต่างแดน เป็นรถที่พระองค์ทรงซื้อด้วยตัวเองเมื่อครั้งใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น ครั้งพอสำเร็จการศึกษาเสด็จกลับประเทศไทย ได้ทรงนำคันที่พระองค์โปรดกลับมาด้วย รถยนต์ที่ว่านี้คือ ชาปรอง (Henri Chapron) นอกจากเป็นรถที่พระองค์โปรดแล้ว ยังทรงใช้เมื่อครั้งแรกพบกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ที่สวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย นอกไปจากนั้นยังได้ทรงซื้อ Delahaye กลับมาอีกหลายรุ่นหลายคัน เพื่อใช้ในการทรงงานสำหรับประเทศไทย

bottom of page