top of page

ทะเลสาบไบคาล

ทะเลสาบไบคาลคือความภาคภูมิใจสูงสุดของชาวรัสเซีย เป็นทะเลสาบแห่งความงดงาม เงียบสงบ ยิ่งใหญ่ มีประวัติการก่อเกิดมากว่า 25 ล้านปี ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกและ “ไข่มุกแห่งไซบีเรีย”

ไบคาลเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลกด้วยความลึกกว่า 1,600 เมตร มีเกาะน้อยใหญ่จำนวน 27 เกาะ

เกาะโอคอน ( Olkhon Island ) มีขนาดใหญ่ที่สุด และถือเป็น“หัวใจ”ของทะเลสาบไบคาล ด้วยขนาดพื้นที่ 730 ตารางกิโลเมตรความยาว 71.5 กิโลเมตรและความกว้าง 20.8 กิโลเมตร

ชื่อเกาะนั้นมีความหมายถึงคำว่าป่าไม้และแห้ง ในช่วงฤดูหนาวของทุกปีน้ำในทะเลสาบไบคาลจะกลายเป็นน้ำแข็งโดยที่รถยนต์สามารถลงไปวิ่งในทะเลสาบได้ และการเข้าออกเกาะโอคอนก็จะเปลี่ยนจากเรือมาเป็นรถแทน

ในช่วงฤดูร้อนทะเลสาบไบคาลเป็นไฮซีซั่นของชาวรัสเซียและยุโรป

แต่เมื่อฤดูหนาวมาถึงในราวเดือนกุมพาพันธ์-มีนาคม น้ำในทะเลสาบจะจับตัวเป็นน้ำแข็ง นักท่องเที่ยวจากเอเซียนิยมที่จะเดินทางไปชื่นชมกับผืนน้ำแข็งกว้างสุดสายตาของทะเลสาบไบคาล

Tags:

bottom of page