ส่งฝัน ปั้นอนาคต@ราชบุรี

กิจกรรมส่งฝัน ปั้นอนาคต ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตเช่น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค , แพมเพรินส์สำเร็จรูป , น้ำยาถูพื้น, ผงซักฟอก เป็นต้น ให้แก่เด็กพิการและทุพพลภาพ ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา จังหวัดราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 เพื่อเป็นการสนับสนุนแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

Call Center
0-2290-7575

Phatra Leasing Public Company Limited

252/6 29TH Floor,Muang Thai Phatra Complex 1 

Rachadaphisek Rd.,Huaykwang,

Bangkok 10320 Thailand

Copyright © 2016 Phatra Leasing Public Company Limited