top of page

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2557

ผ่านพ้นปีใหม่ 2557 กันมาเรียนร้อยแล้ว ทางภัทรฯได้จัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ โดยพนักงานร่วมรับ ประทานอาหารค่ำ บรรยากาศสบายๆ และวิวสวยๆให้ถ่ายรูป ภายในงาน และมีการจับสลากรางวัลใหญ่ ร่วมเล่นเกมส์และกิจกรรมต่างๆเพื่อชิงเงินรางวัลและสร้างความสามัคคีให้กับพนักงาน โดยงานจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ร้านอาหาร Chocolate Ville ภายใต้คอนเซ็ป ** COWBOY&COWGIRL **

Tags:

bottom of page