จัดฝึกอบรมหลักสูตร Stratrgic Business Planning

เนื่องจากการประกอบธุรกิจในภาวะปัจจุบันประสบกับการท้าทายมากขึ้น อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งและไม่เกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดเวลา นักธุรกิจจึงมิอาจจะนิ่งเฉยได้แม้ชี่วขณะ องค์การต่างๆจึงต้องกำหนดกลยุทธ์ และแผนปฎิบัติการที่สอดคล้องกัน เพื่อก่อให้เกิดผลการดำเนินงานตามความคาดหมาย ทางบมจ.ภัทรลิสซิ่งจึงจัดการอบรมหลักสูตร " การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน" ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด เพื่อให้พนักงานเข้าใจหลักการ แนวคิดและเทคนิคในการใช้กลยุทธ์ที่เหนือชั้น เพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่ง การกำหนดแนวทางในการวางแผนปฎิบัติการเชิงรุกให้กับพนักงานในระดับผู้บริหารทีม

Tags:

Call Center
0-2290-7575

Phatra Leasing Public Company Limited

252/6 29TH Floor,Muang Thai Phatra Complex 1 

Rachadaphisek Rd.,Huaykwang,

Bangkok 10320 Thailand

Copyright © 2016 Phatra Leasing Public Company Limited