top of page

การฝึกอบรมหลักสูตรการทำงานของรถยนต์

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ จำกัด ได้จัดการฝึกอบรมให้กับบริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) กับหลักสูตรเกี่ยวกับระบบการทำงานของรถยนต์ พนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมเป็นพนักงานแผนกด้านช่างยนต์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ โตโยต้า เค.มอเตอร์ สาขาสะพานใหม่ โดยวิทยากร คุณปิยะ กรรณ์สนธิ์ ได้ให้ความรู้ต่างๆเช่น ระบบการทำงานของเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลรุ่นใหม่ , แผงวงจรไฟฟ้าของเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล , หลักการใช้พวงมาลัยไฟฟ้า , การทำงานของเกียร์รุ่นใหม่ และยังได้รับคำแนะนำในเรื่องการบำรุงรักษา รวมถึงเทคนิคต่างๆในการซ่อม เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ บมจ.ทีโอที ให้บรรลุจุดประสงค์ ทางบมจ.ภัทรลิสซิ่งจึงได้จัดการฝึกอบรมดังกล่าวขึ้น

Tags:

bottom of page