top of page

โครงการ “สานฝันปั้้้นอนาคต” ครั้้้งที่่ 7 ณ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล จ.ตากในวันที่ 01 กันยายน 2566 บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ได้เดินทางไปมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านห้วยนกแล สาขาบ้านดิบบอนหวาน อ.แม่ระมาด จ.ตาก ซึ่งเป็นโรงเรียนตั้งแต่ อ.2-ป.3 นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กชาติพันธุ์ที่อยู่พื้นที่ห่างไกล


ทางนายพิภพ กุนาศล กรรมการผู้จัดการ ร่วมบริจาครองเท้านักเรียนจำนวน 105 คู่, คอมพิวเตอร์จำนวน 5 เครื่อง และเสื้อผ้าสภาพดี ซึ่งได้พนง.ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้น้องๆเป็นจำนวนมาก คุณพิภพ กุนาศล ตั้งปณิธานในการมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสในทุกๆ ปี เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจ แก่น้องๆ เพราะเยาวชนเป็นเหมือนดังความหวังของสังคม และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา ประเทศชาติในอนาคต

Comments


bottom of page