top of page

โครงการมอบคอมพิวเตอร์ให้น้อง ณ โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี


เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ได้เดินทางไปที่โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อส่งมอบคอมพิวเตอร์และพัดลมให้น้องๆใช้เพื่อคลายความร้อน โดยมีผอ. สุธาลักณ์ เป็นตัวแทนรับสิ่งของแทนน้องๆ โดยทางบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะยกระดับคุณภาพการศึกษาและชีวิตให้กับน้องๆดีขึ้นอย่างยั่งยืน
Comentários


bottom of page