แจ้งปรับปรุงแนวทางปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564

ดาวน์โหลด แจ้งปรับปรุงแนวทางปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19) ได้ที่นี่

Web SET Notice - Covid19 (T) (19 Apr 21)
.
• 156KB

Call Center
0-2290-7575

Phatra Leasing Public Company Limited

252/6 29TH Floor,Muang Thai Phatra Complex 1 

Rachadaphisek Rd.,Huaykwang,

Bangkok 10320 Thailand

Copyright © 2016 Phatra Leasing Public Company Limited