รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ปี 2564


PL - E-AGM Minutes 2021 (T) (11 May 21)
.
Download • 10.44MB

Call Center
0-2290-7575

Phatra Leasing Public Company Limited

252/6 29TH Floor,Muang Thai Phatra Complex 1 

Rachadaphisek Rd.,Huaykwang,

Bangkok 10320 Thailand

Copyright © 2016 Phatra Leasing Public Company Limited