ภัทรลิสซิ่งมอบกล่องและลังกระดาษ เพื่อนำไปผลิตเป็นเตียงสำหรับโรงพยาบาลสนามบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มอบกล่องและลังกระดาษที่ผ่านการใช้งานแล้ว นำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลของ SCGP เพื่อนำไปผลิตเป็นเตียงกระดาษมอบให้กับโรงพยาบาลสนาม โดยที่ผ่านมาได้เปิดจุดรับกล่องและลังกระดาษเหล่านี้จากลูกค้า พนักงาน และองค์กร ให้ช่วยกันนำกล่องกระดาษไปจัดการอย่างถูกวิธี ด้วยการนำไปรีไซเคิล เพื่อสร้างประโยชน์ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

Call Center
0-2290-7575

Phatra Leasing Public Company Limited

252/6 29TH Floor,Muang Thai Phatra Complex 1 

Rachadaphisek Rd.,Huaykwang,

Bangkok 10320 Thailand

Copyright © 2016 Phatra Leasing Public Company Limited