top of page

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านครหลวง เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 66 ที่ผ่านมา บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการส่งมอบรถยนต์ ไฟฟ้า ยี่ห้อ MG รุ่น EP Plus จํานวน 11 คัน ให้กับ การไฟฟ้านครหลวง สำหรับใช้ในภารกิจหน่วยงาน พร้อมผลักดันการใช้รถยนต์ไฟฟ้า หรือรถยนต์ EV ให้เป็นที่แพร่หลาย เพื่อส่งเสริม การใช้พลังงานสะอาด อีกทั้งยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยลดมลพิษ


โดยมีคุณสุทธิชัย สมบัติศิริ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ส่งมอบ รถยนต์ไฟฟ้า ให้กับคุณจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง และ คุณพัฒนัย เกตุอภัย ผู้อํานวยการฝ่ายจัดการยานพาหนะและเครื่องมือกล การไฟฟ้านครหลวง


บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ได้ทําการส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อนํามาใช้งานภายในองค์กรการไฟฟ้านครหลวง โดยมีทาง MG Thailand เป็นผู้ให้ความรู้ในการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า และแนะนําวิธีการบํารุงรักษา ทั้งนี การเลือกใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า (EV Car) เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนวัตกรรมรักษ์โลก ลดการปล่อยมลพิษ ผ่านการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าไม่มีการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ ทําให้ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ


โดย บมจ.ภัทรลิสซิ่ง มีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังในการปล่อยเช่าทรัพย์สินในรูปแบบลิสซิ่ง ที่มีส่วน ช่วยในการลดปัญหามลพิษทางอากาศ อาทิ รถยนต์ไฟฟ้า , แผงโซล่าเซลล์ ให้กับหน่วยงานและผู้สนใจ


หากท่านใดสนใจเปิดประสบการณ์ในการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า (EV Car) แบบง่ายๆ ท่านสามารถมาใช้บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าในรูปแบบของลิสซิ่งกับ บมจ.ภัทรลิสซิ่งได้ โดยหมดกังวลเรื่อง ค่าใช้จ่ายจุกจิกเพิ่มเติม อีกทั้งยังสามารถเลือกรถยนต์ให้ตอบสนองต่อการใช้งานได้


สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-290-7575
Comments


bottom of page