งบการเงินปี 2563 งบปี

ดาวน์โหลดงบการเงินปี 2563 งบปี


PL FS 31 Dec 20 TH
.pdf
Download PDF • 2.22MB

Call Center
0-2290-7575

Phatra Leasing Public Company Limited

252/6 29TH Floor,Muang Thai Phatra Complex 1 

Rachadaphisek Rd.,Huaykwang,

Bangkok 10320 Thailand

Copyright © 2016 Phatra Leasing Public Company Limited