top of page

กิจกรรม CSR @ บ้านคุณครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ และ โรงเรียนผู้รู้ ญสส.80 จ.ชลบุรี


ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ทางภัทรลิสซิ่งฯ ได้จัดกิจกรรม CSR นำโดยนายพิภพ กุนาศล กรรมการผู้จัดการ และนางทิพย์สุดา คืนคง รองกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตเช่น ผงซักฟอก , น้ำยาปรับผ้านุ่ม , นมพร้อมดื่ม , ข้าวสาร ให้แก่น้องๆเด็กพิเศษ ณ บ้านครูบุญชู จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส และให้กำลังใจคุณครูพี่เลี้ยงทุกท่าน ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

และยังเดินทางมอบสิ่งของที่จำเป็น เช่น น้ำยาล้างจาน , ข้าวสาร , อาหารแห้ง รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้เด็กๆเรียนดี จำนวน 20 ทุน ให้แก่เด็กๆ โรงเรียน ผู้รู้ ญสส.80 จ.ชลบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนแก่เด็กๆเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ เพราะเยาวชน เป็นเหมือนดังความหวังของสังคม เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในภายภาคหน้า

Comentários


bottom of page