top of page

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง มอบโอกาสทางการศึกษา ณ โรงเรียนผู้รู้ ญสส.80บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ได้มอบข้าวสารอาหารแห้งที่จำเป็นในโรงครัว , อุปกรณ์กีฬา ,ไอศครีม และ อาหารกลางวัน ให้น้องๆโรงเรียนผู้รู้ ญสส.80 จ.ชลบุรี โดยนายสุทธิชัย สมบัติศิริ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ส่งมอบ บริษัทฯตั้งปณิธานในการมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสในทุกๆ ปี ซึ่งโรงเรียนผู้รู้ ญสส. 80 เป็นนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจ แก่น้องๆ เพราะเยาวชนเป็นเหมือนดังความหวังของสังคม และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา ประเทศชาติในอนาคตComments


bottom of page